Collection / DatabaseՍուրենյանց Վարդգես Հակոբի
(1860 - 1921)

Արևելյան օրնամենտ («Բախչիսարայի շատրվան» գրքի վերջնազարդ. էջեր 8 և 110)

cardboard, indian ink
23,5x31,5 cm

Topography:
Storage