Collection / DatabaseԹարյան (Թարխարարյան) Ստեփան Միքայելի
(1893 - 1954)

Անի. Տիգրան Հոնենցի եկեղեցու բեկորները որմնանկարներով (1920)

paper, water color
23,5x30 cm

Topography:
Storage