Collection / DatabaseԳենչօղլյան Լևոն Գևորգի - Գենչ
(1897 - 1974)

Մեծ գայթակղություն («Երևանյան էսքիզներ» նկարաշարից) (1945)

paper, indian ink, water color
32x29,5 cm

Topography:
Storage