Collection / DatabaseՏեր-Հարության Խորեն
(1909 - 1991)

Հորինվածք. Տարսոն (Տեր-Զոր) (1975)

rice paper, water color, pencil, pastel
54x37 cm

Topography:
Echmiadzin Art Gallery (brunch of NGA)