Collection / DatabaseՖեթվաճյան Արշակ Աբրահամի
(1863 - 1947)

Թրքուհին աղավինիներին կերակրելիս. Կ. Պոլսի մզկիթի բակում (1900)

paper, water color
112x68 cm

Topography:
Storage