Collection / DatabaseՈւտագավա Տոյոկունի III (Ուտագավա Կունիսադա I)
(1786 - 1864)

Երկնկար. ա) Կիսեն Ծյոուեմոնը բ) Ծյոուեմոնի կինը` Օյուկին և ոմն մեկը («Դերասաններ» շարքից) (1856)

paper, colored xylography
ա)36x25բ)36x24,5 cm

Topography:
Storage