Collection / DatabaseՆստարանին նստած մարդիկ

paper, pencil
15,8x9,9 cm

Topography:
Storage