Collection / DatabaseԸնդօրինակող` Հովումյան Ք.

Ընդօրինակություն 1419 թ. ձեռագիր-ավետարանի «Ուսուցման տեսարան» և «Պատվիրատուի կերպարը ու գրողի ինքնանկարը» մանրանկարների բացվածքի

paper, gouache
22,5x29,5 cm

Topography:
Storage