Collection / DatabaseՎերեյսկի Գեորգի Սեմյոնովիչ
(1886 - 1962)

Մ. Սարյանի դիմանկարը (1946)

paper, lithography
60,6x46/46,5/ cm

Topography:
Gavar Art Gallery after Hrachya Buniatyan (brunch of NGA)