Մամուլ

Մշտական
ցուցադրություն

Բիաջիոտտի Ջ.

Օգոստոս կայսր (ընդօրինակություն)

մարմար, հղկում / ողորկում, տաշում
80x48x25 սմ