Մամուլ

Մշտական
ցուցադրություն

Սևրի ճենապակու գործարան

Պսիքեա (ֆիգուր) (1761)

ճենապակի, կաղապարում, ծեփակերտում
բ.23,5 սմ