Մամուլ

Մշտական
ցուցադրություն

Մայսենի գործարան

Արձանախումբ «Այլաբանություն» (18-րդ դարի 70-ական)

ճենապակի, վերջնարակյա նկարազարդում, կաղապարում, ծեփակերտում, ռելիեֆ
18,5x15,5 սմ