Մամուլ

Մշտական
ցուցադրություն

Անհայտ վարպետ (Ուշ ժամանակի)

Արձանիկ «Իխնեվմոն» (մ.թ.ա. 1-ին հազարամյակ)

բրոնզ, ձուլում
բարձ.3/երկ.5,5 սմ