Մամուլ

Տվյալ ամսում համապատասխան գրառումներ չկան:

Մշտական
ցուցադրություն

Գարդների գործարան, Վերբիլկի

Ֆիգուր ՙՏղան խաղողի զամբյուղի մոտ՚ (19-րդ դարի սկիզբ)

ճենապակի, վերջնարակյա նկարազարդում, կաղապարում, ռելիեֆ
բարձ.13,3 սմ