Коллекция / База данныхԸնդօրինակող` Խանաղյան Գևորգ Նիկողոսի
(1924 - 2003)

Ընդօրինակություն 10-րդ դարի Տաթևի Պողոս-Պետրոս եկեղեցու «Ծնունդ» որմնանկարի

бумага, темпера
106x133 см

Топография:
Exhibition