Collection / DatabaseԱթոյան Ռաֆայել Գեղամի
(1931 - 2014)

Մասրենի (1981)

paper, water color
35,8x49 cm

Topography:
Storage