Collection / DatabaseՍահակյան Վոլոդյա Գուրգենի
(1932 )

Ռեքվիեմ (1989)

canvas, oil
91x70 cm

Topography:
Yegheghnadzor Art Gallery (brunch of NGA)