Collection / DatabaseԿոջոյան Արամ Կարապետի
(1889 - 1964)

Հայկական ժողովրդական ստեղծագործություն «Քնարերգություն և վիպերգություն» գրքի ռուսական հրատարակչության շապկանկարը (1935)

paper, xylography
12x8,2 cm

Topography:
Storage