Collection / DatabaseԿոջոյան Արամ Կարապետի
(1889 - 1964)

Հովհ. Թումանյանի «Ընտիր երկեր» գրքի ռուսական հրատարակության «Անուշ»-ի շմուց տիտուլը (1936)

paper, xylography
8,8x8,5/29,5x19 cm

Topography:
Storage