Collection / DatabaseՏեր-Հարության Խորեն
(1909 - 1991)

Երկու կին (Սուրճ հավաքողները) (1933)

paper, indian ink, water color
57x38,7 cm

Topography:
Echmiadzin Art Gallery (brunch of NGA)