Collection / DatabaseՏեր-Հարության Խորեն
(1909 - 1991)

Երեք տղամարդ և կին (Շղթայված ստրուկներ) (1935)

paper with water mark, indian ink, water color
44x57 cm

Topography:
Echmiadzin Art Gallery (brunch of NGA)