Collection / DatabaseԱնհայտ փորագրիչ, 19-րդ դ. (ֆրանսիական դպրոց)

Թեբեի (фивы) ավերակները Եգիպտոսում

paper, engraving, etching, chiesel
20x29,5 cm

Topography:
Storage