Collection / DatabaseԿոշեն Շարլ Նիկոլա Կրտսեր
(1715 - 1790)

Լաբան հետապնդելով Հակոբին փնտրում է իր կուռքերը Հակոբի բեռների մեջ (Գիրք ծննդոց)

paper, engraving
26,5x36,5/32,5x42,5 cm

Topography:
Storage