Collection / DatabaseՇիլինգովսկի Պավել Ալեքսանդրովիչ
(1881 - 1942)

Լենինականի տեքստիլ գործարանը. Էլեկտրոմեքենաների սարքելը («Նոր Հայաստան» ալբոմից) (1928)

paper, lithography
16x24,5 cm

Topography:
Storage