Collection / DatabaseՈւտագավա Տոյոկունի III (Ուտագավա Կունիսադա I)
(1786 - 1864)

Եռանկար. Փառաշուք Գենձի արքայազնի զվարճանքները տաք հանքաղբյուրներում (1861)

paper, colored xylography
ա)36x24,5բ)37x25,5գ)37x25,3 cm

Topography:
Storage