Collection / DatabaseԱնհայտ վարպետ

Վարագույր

silk yarn, gold thread, embroidery
130x95 cm

Topography:
Storage