Collection / DatabaseԸնդօրինակող` Խաչատրյան Եվգենյա Գերասիմի
(1899 - 1983)

Ընդօրինակություն 13-րդ և 14-րդ դարերի Ավետարանի (ութ նկարիչներ) «Մոգերը Հերովդեսի մոտ» և «Հովսեփի կասկածանքը»

paper, gold, gouache
23x34 cm

Topography:
Storage