Collection / DatabaseԳյոչերյան Լյուսի

Այն-Սաֆա (Զղրին) (1963)

canvas, oil
48x57 cm

Topography:
Storage