Collection / DatabaseԲենուա Ալեքսանդր Նիկոլաևիչ
(1870 - 1960)

Մոլյերի «Քաղքենին ազնվականության մեջ» պիեսի դեկորացիայի էսքիզ

paper, water color
44,5x57,5 cm

Topography:
Storage