Collection / DatabaseԶամիրայլո Վլադիմիր Լուկիչ
(1868 - 1939)

Մոգերի երկրպագումը (արտանկար Վրուբիլի էսքիզից)

paper, indian ink, ball pen
24,5x18 cm

Topography:
Storage