Collection / DatabaseԱնհայտ ռուս նկարիչ, 19-րդ դարի կես

Սրբապատկեր «Սերաֆիմ Սարովսկի հրաշագործը»

wood, gold, oil, engraving on levcas
71,6x53,6x4 cm

Topography:
Storage