Collection / DatabaseՏուրլիգին Յա. Պ., 19-րդ դար

Աղոթք

wood, oil
27x20,5 cm

Topography:
Storage