Collection / DatabaseԸնդօրինակող` Հովումյան Ք.

Ընդօրինակություն 1316 թ. ձեռագիր-ավետարանի «Տուրքի հանձնումը Պիղատոսին» մանրանկարի (1950)

paper, gouache
22,5x32,5 cm

Topography:
Storage