Collection / DatabaseԸնդօրինակող` Խաչատրյան Եվգենյա Գերասիմի
(1899 - 1983)

Ընդօրինակություն 1219թ-ի ձեռագիր-ավետարանի զարդանկարների

paper, gouache
28,5x22,5 cm

Topography:
Storage