Collection / DatabaseԸնդօրինակող՝ Շահվերդյան Ռուբեն Իսահակի
(1900 - 1977)

Ընդօրինակություն 12-13-րդ դարերի հայկական ավետարանի ձեռագրերի կազմի դաջած գործվածքի

paper, gouache
28,5x22 cm

Topography:
Storage