Թանգարան / Աջակցություն

Տվյալ բաժնի բովանդակությունը մշակման փուլում է:

Մշտական
ցուցադրություն

Վեջվուդի գործարան

Շաքարաման (19-րդ դար)

հախճապակի, ջնարակում , տպագիր նկարազարդում
բարձ.5/տրմ.11 սմ