Հավաքածու / Շտեմարան


Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հավաքածուի շտեմարանը գտնվում է անընդհատ համալրման գործընթացում։ Ընթացիկ գիտական աշխատանքների արդյունքում որոշ ստեղծագործությունների ինֆորմացիայի բաղկացուցիչներ կարող են փոխվել։ Շտեմարանում զետեղված տեղեկատվության օգտագործումը հանրության կողմից պետք է իրականացվի ՀԱՊ-ի կանոնադրության համաձայն, հետևաբար խնդրում ենք մանրամասների համար գրել կամ զանգահարել հետադարձ կապ բաժնում տրամադրված տվյալների միջոցով։

Որոնման արդյունքները (27240)

դասավորել ըստ` անվանման | հեղինակների

Նշանյան Կարապետ (Շարլ)

Կնոջ դիմանկար

Մեհտերյան-Չոփուրյան...

Կնոջ դիմանկար

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1211 թ. Հաղպատի ավետարանի «Քրիստոսը և պատվիրատու եղբայրները` Սահակը և Առաքելը» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 18-րդ դ. ձեռագրի խորանի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 13-րդ և 17-րդ դդ. ձեռագրերի տառերի նմուշների` «Զ», «Գ», «Ե»

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 12-րդ դ. ձեռագրի սկզբնազարդի և վերջնազարդի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 18-րդ դ. ձեռագրի կողազարդի և վերջնազարդի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 18-րդ դ. ձեռագրի կողազարդերի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 18-րդ դ. ձեռագիր-ավետարանի Մարկոսի ավետարանի սկզբնազարդի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 18-րդ դ. ձեռագրի զարդանկարի «Գործք առաքելոց» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 18-րդ դ. ձեռագրի զարդանկարների (Եսայի սկզբի և վերջի)

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 18-րդ դ. ձեռագրի զարդանկարների մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 13-րդ դ. «Մեսրովբ եպիսկոպոս» ձեռագրի խորանի զարդանկարի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 18-րդ դ. ձեռագրի մեդալիոնի և կողերի զարդանկարների

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն ձեռագրի զարդանկարների

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն ձեռագրի զարդանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն ձեռագրի զարդանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն ձեռագրի զարդանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն ձեռագրի զարդանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն ձեռագրի զարդանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն ձեռագրի զարդանկարի

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 989 թ. ձեռագիր-ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1035 թ. ձեռագիր-ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1066 թ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1089 թ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1292 թ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 13-րդ դ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1211 թ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1211 թ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1211 թ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1258 թ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1270 թ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1287 թ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1287 թ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1287 թ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1299 թ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1303 թ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1303 թ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1303 թ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1310 թ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1317 թ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1619 թ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1620 թ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1620 թ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1666 թ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1686 թ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1686 թ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն 1688 թ. ավետարանից

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն ավետարանի շապիկի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն Կիլիկիայի Սկևռա վանքի ավետարանից

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն Կիլիկիայի Սկևռա վանքի ավետարանից

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն ավետարանի տառերի և զարդանկարների

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն ձեռագրերի զարդանկարների

Ընդօրինակող` Մայեր Լ.

Ընդօրինակություն 1286 թ. «Ճաշոց Հեթում թագավորի» ձեռագրի «Քրիստոսի զրույցը աշակերտների հետ» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1286 թ. «Ճաշոցի»-ի «Յուղաբեր կանայք և հրեշտակը» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 13-րդ դ. Սմբատ Գունդնստաբլի «Հովհաննես Ավետարանիչ» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1582 թ. ավետարանի «Ավետումն» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1582 թ. ավետարանի «Տեառնընդառաջ» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 13-րդ դ. ավետարանի Սմբատ Գունդնստաբլի «Ղազարոսի Հարությունը» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1395 թ. ավետարանի «Քրիստոսի ձերբակալումը», «Պիղատոսը» մանրանկարների