Կրթական ծրագրեր

24.10.2013 - 26.10.2013

ՍԵՄԻՆԱՐ Ժամանակակից թանգարանը և նրա գործունեության մի քանի կարևոր հիմնախնդիրները

 24 հոկտեմբերի  2013 թ.

Զեկուցող` Անուշ Հակոբյան 
Թեմա`
 Թանգարանային գործունեության հումանիստական ուղղվածությունը։
ժամը 11.00
 
Զեկուցող` Վեհանուշ Փունարջյան
  1. Կանխարգելող կոնսերվացիան թանգարաններում։ 11.45-12.00
Նյութի քննարկում։
2. Լույս և լուսավորություն։ 12.00-13.30
3. Հարաբերական խոնավություն և ջերմաստիճան։
Ընդմիջում։ 15 րոպե
4. Աղտոտողներ։
5. Համակարգված պայքար միջատների դեմ։
Ընդմիջում։ 13.30-14.30
6. Թանգարանային առարկաների փաթեթավորումը և փոխադրումը։ 14.30-17.00
7. Պահեստավորումը։
8. Ցուցադրված առարկաների պաշտպանությունը։
9. Արտակարգ իրավիճակների հավանականության ծրագրի կազմումը։
Նյութի քննարկում։
 
 
25 հոկտեմբերի  2013 թ.
 
Զեկուցող`Վեհանուշ Փունարջյան
 
          10. Սեզոնային թանգարանի փակումը։11.00-13.30
11. Վիճակի նկարագրություն։
12. Թանգարանային առարկաների բռնելաձևը։
Ընդմիջում։ 15 րոպե
13. Գեղանկարի խնամքը։
Նյութի քննարկում։
Ընդմիջում։ 13.30-14.30
14. Թղթի վրա արված աշխատանքների խնամքը։ 14.30-16.30
15.Քանդակի խնամքը։
16. Մետաղյա առարկաների խնամքը։
17. Կահույքի խնամքը։
18. Գործվածքի խնամքը։
19. Թանգարանային առարկաների խնամքը։
Նյութի քննարկում։
 
Զեկուցող`Անուշ Հակոբյան
Թեմա`
Ժամանակի հրամայականները և թանգարանների մշակութա-մանկավարժական գործունեությունը։
16.30-17.00
 
26 հոկտեմբերի  2013 թ.
Զեկուցող`Սուսաննա Գասպարյան 
Թեմա`
Թանգարանում էքսկուրսիա վարելու մեթոդիկան։
11.00-11.30
Էքսկուրսիա ` Հայաստանի ազգային պատկերասրահում։ 11.30-13.00