Կրթական ծրագրեր

10.02.2014 - 21.03.2014

Վ. Բրյուսովի անվան համալսարանի ուսումնաարտադրական պրակտիկա

 Ս.թ փետրվարի10-ից մարտի 21-ը Հայաստանի Ազգային պատկերասրահում իրենց ուսումնաարտադրական պրակտիկան են անցկացրել Վ.Բրյուսովի պետական լեզվաբանական համալսարանի օտար լեզուների և լեզվաբանության միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետի ուսանողները: