Գիտական բաժիններ / Գիտակրթական բաժին

Տվյալ բաժնի բովանդակությունը մշակման փուլում է:

Մշտական
ցուցադրություն

Անհայտ վարպետ

Շաքարաման (19-րդ դար)

քարե զանգված, կաղապարում, ծեփակերտում, ռելիեֆ
բարձ.14 սմ