Մամուլ

Մշտական
ցուցադրություն

Անհայտ գործարան

Գավաթ (19-րդ դար?)

հախճապակի, կաղապարում
բարձ.9/տրմ.10,5 սմ