Հավաքածու / ՇտեմարանՈրոնման արդյունքները (25767)

դասավորել ըստ` անվանման | հեղինակների

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Ծպնի. Տաթև. Խորանաշատ. Ագրակ

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Հռիփսիմե. Մրեն. Իշխան

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Սանահին. Հաղպատ. Դսեղ. Ղոշավանք. Կիրովական (երկերես)

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Տաթև. Կեչառիս (երկերես)

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Խոյակներ և խարիսխներ տարբեր հուշարձաններից

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Զվարթնոց. Գանձասար. Բագնայր. Սիսական. Իշխան

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Զվարթնոց. Հաղպատ. Սանահին. Անի. Գանձասար. Դսեղ (երկերես)

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Նախշլու. Խորանաշատ. Անի. Դսեղ. Արցախ. Գանձասար

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Սանահին. Խորանաշատ. Հաղպատ

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Ապարան, Բագարան. Անի. Տաթև. Էջմիածին

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Քոբայր. Օձուն. Սանահին. Սեդվի

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Տաթև. Անի

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Հազպատ. Խծկոնք. Ծպնի. Քութայիս

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Գանձասար. Սիսավան. Զվարթնոց. Դսեղ

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Երերույք

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Գանձասար. Ջրվշտիկ

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Երերույք. Խախուվանք. Տեկոր. Ջրվշտիկ. Հոռոմոս. Ծաղկաձոր

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Թալին. Հին Նախիջևան. Մրեն. Նախշլու. Բագարան

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Հոռոմոս. Տեկոր. Անի. Խորանաշատ. Գանձասար

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Կարս. Հոռոմոս. Տաթև. Դարալագյազ. Ծար (երկերես)

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Տեկոր. Երերույք. Գագկաշեն. Անի. Էջմիածին. Գանձասար (երկերես)

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Արցախ. Յոշկ. Անի

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Տաթև. Իշխան. Անի. Խծկոնք. Զվարթնոց

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Օհանավանք. Իշխան. Հոռոմոս

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Էջմիածին. Անի

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Իշխան. Հոռոմոս. Ղոշավանք. Յոշկ

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Հռիփսիմե

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Հեքսոգրամներ (վեցաթև աստղեր)

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Հեքսոգրամներ (վեցաթև աստղեր)

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Հեքսոգրամներ (վեցաթև աստղեր)

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Խախուվանք. Խծկոնք. Գանձասար. Տաթև. Բագարան. Զվարթնոց

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Դսեղ. Սբ. Գրիգորի ժամատուն

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Գետաշեն. Իշխան. Հոռոմոս. Խծկոնք. Ագրակ

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Որոտնավանք. Ծար. Կուռափա

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Խութավանք. Սանահին

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Խծկոնք. Ծար. Գորիս

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Տաթև. Ուղուզլու

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Երերույք. Տեկոր. Անի

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Արդվին. Անի. Խծկոնք

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Որոտնավանք. Անի. Թալին. Խծկոնք

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Սանահին. Հաղպատ

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Դարալագյազ. Անի. Հովհանավանք

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Խորանաշատ. Գանձասար

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Սանահին. Սբ. Գրիգորի մատուռը

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Թալին. Մայր եկեղեցի

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Թալին. Մայր եկեղեցի

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Գանձասար. Ժամատան դուռ

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Գեղարդ. Գլխավոր մուտք

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Մարմաշեն

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Մրեն

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Սանահին. Տեկոր. Խծկոնք

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Իշխան

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Հաղպատ

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Մարմաշեն

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Յոշկ

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Կարմիր վանք

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Հաղպատ

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Իշխան. Շիրակավան. Կարս

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Մրեն. Արթիկ

1900-1912 թթ.