Հավաքածու / ՇտեմարանՈրոնման արդյունքները (25809)

դասավորել ըստ` անվանման | հեղինակների

Հակոբյան Հմայակ...

Հրդեհ

1900-1910 թթ.

Հակոբյան Հմայակ...

Հին Թիֆլիսի մի անկյունը

1900-1910 թթ.

Հակոբյան Հմայակ...

Անկյուն հին Թիֆլիսում

1900-1910 թթ.

Հակոբյան Հմայակ...

Ծառ լեռների ֆոնի վրա

1900-1910 թթ.

Հակոբյան Հմայակ...

Հովիվը հոտով (Կոջորիում)

1900-1910 թթ.

Հակոբյան Հմայակ...

Ինքնանկար

1900-1910 թթ.

Հակոբյան Հմայակ...

Քոչը դեպի լեռները (երկերես)

1900-1910 թթ.

Հակոբյան Հմայակ...

Կազբեկը երեկոյան

1900-1910 թթ.

Հակոբյան Հմայակ...

Զինվորական ճամբար

1900-1910 թթ.

Հակոբյան Հմայակ...

Մի անկյուն հին Թիֆլիսում

1900-1910 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Ագրակ. Հոռոմոս

1900-1912

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Գանձասար. Անի. Իշխան

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Տաթև. Սանահին. Անի. Իշխան

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Շարուր. Իշխան

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Գանձասար. Անի. Սբ. Մինաս. Հոռոմոս

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Խախուն. Իշխան

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Ծար. Ղարաքիլիսե

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Թալին. Քիվ Կամսարականի եկեղեցուց

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Սիսական. Սբ. Հովհաննես եկեղեցու պատուհանների պսակ

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Կաթողիկե

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Խծկոնք. Ագրակ. Էջմիածին. Որոտնավանք. Նախշլու

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Ջուղա. Գանձասար

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Խախո. Արթիկ. Գայանե. Հռիփսիմե

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Գայանե

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Գայանե. Մրեն

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Տաթև. Անի

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Խախո. Ղարաքիլիսե. Կարս

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Գանձասար. Գանձակ. Գյուլիստան

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Դսեղ. Ամաղու. Գանձասար. Իշխան

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Երերույք. Այսասի. Գանձասար. Խութավանք (երկերես)

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Հոռոմոս

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Սանահին. Քոբայր. Հաղպատ

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Ծպնի. Տաթև. Խորանաշատ. Ագրակ

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Հռիփսիմե. Մրեն. Իշխան

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Սանահին. Հաղպատ. Դսեղ. Ղոշավանք. Կիրովական (երկերես)

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Տաթև. Կեչառիս (երկերես)

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Խոյակներ և խարիսխներ տարբեր հուշարձաններից

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Զվարթնոց. Գանձասար. Բագնայր. Սիսական. Իշխան

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Զվարթնոց. Հաղպատ. Սանահին. Անի. Գանձասար. Դսեղ (երկերես)

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Նախշլու. Խորանաշատ. Անի. Դսեղ. Արցախ. Գանձասար

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Սանահին. Խորանաշատ. Հաղպատ

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Ապարան, Բագարան. Անի. Տաթև. Էջմիածին

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Քոբայր. Օձուն. Սանահին. Սեդվի

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Տաթև. Անի

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Հազպատ. Խծկոնք. Ծպնի. Քութայիս

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Գանձասար. Սիսավան. Զվարթնոց. Դսեղ

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Երերույք

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Գանձասար. Ջրվշտիկ

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Երերույք. Խախուվանք. Տեկոր. Ջրվշտիկ. Հոռոմոս. Ծաղկաձոր

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Թալին. Հին Նախիջևան. Մրեն. Նախշլու. Բագարան

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Հոռոմոս. Տեկոր. Անի. Խորանաշատ. Գանձասար

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի. Կարս. Հոռոմոս. Տաթև. Դարալագյազ. Ծար (երկերես)

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Տեկոր. Երերույք. Գագկաշեն. Անի. Էջմիածին. Գանձասար (երկերես)

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Արցախ. Յոշկ. Անի

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Տաթև. Իշխան. Անի. Խծկոնք. Զվարթնոց

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Օհանավանք. Իշխան. Հոռոմոս

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Էջմիածին. Անի

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Իշխան. Հոռոմոս. Ղոշավանք. Յոշկ

1900-1912 թթ.

Ֆեթվաճյան Արշակ...

Անի

1900-1912 թթ.