Հավաքածու / Շտեմարան


Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հավաքածուի շտեմարանը գտնվում է անընդհատ համալրման գործընթացում։ Ընթացիկ գիտական աշխատանքների արդյունքում որոշ ստեղծագործությունների ինֆորմացիայի բաղկացուցիչներ կարող են փոխվել։ Շտեմարանում զետեղված տեղեկատվության օգտագործումը հանրության կողմից պետք է իրականացվի ՀԱՊ-ի կանոնադրության համաձայն, հետևաբար խնդրում ենք մանրամասների համար գրել կամ զանգահարել հետադարձ կապ բաժնում տրամադրված տվյալների միջոցով։

Որոնման արդյունքները (27234)

դասավորել ըստ` անվանման | հեղինակների

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1317թ-ի հայկական ձեռագրի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն հին հայկական ձեռագրի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1666թ-ի հայկական ձեռագրի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1657թ-ի հայկական ձեռագրի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 17-րդ դարի շարականի կազմի ասեղնագործ կտավի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 17-րդ դարի շարականի կազմի ասեղնագործ կտավի ձեռագրի կազմի գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն ձեռագրի կազմի դաջած գործվածքի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 17-րդ դարի հայկական ձեռագրերի կազմի դաջած գործվածքների

անհայտ

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 12-րդ դարի հայկական ավետարանի ձեռագրի կազմի դաջած գործվածքների

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1587թ-ի հայկական ձեռագրերի կազմի դաջած գործվածքների

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1690թ-ի հայկական ձեռագրերի կազմի դաջված գործվածքի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն հին հայկական ձեռագիր-ավետարանի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն հին հայկական ձեռագրերի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող՝...

Ընդօրինակություն 1679թ-ի Ներսես Լամբրոնացու, 1667թ-ի Սբ Մաշտոցի և 15-16-րդ դարերի «Ճառեր» գրքերի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1671թ-ի Համտյանա գյուղ 1626թ-ի Գևորգ Լամբրոնացու «Մեկնություն» ձեռագրերի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 14-րդ դարի «Հորանց վանք» և նույն գրքի (երկու տեսակ) ձեռագրերի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1629թ-ի Տաթևացու «Քարոզներ» ձեռագրի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1664թ-ի «Տպխեզ» ժողովածու և 1713թ-ի «Մեկնություն» ձեռագրերի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1198թ-ի Կիլիկիայի «Եկեղեցական ճառեր» ձեռագրի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 17-րդ դարի «Մաշտոց» ձեռագրի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1198թ-ի Կիլիկիայի «Եկեղեցական ճառեր», 1662թ-ի «Առաքել Դավրիժեցու պատմություն» և 16-րդ դարի «Մաշտոց» ձեռագրերի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 16-րդ դարի Ներսես Լամբրոնացու «Մեկնության Սաղմոսաց» ձեռագրի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1187թ-ի Էպիքան «Կիպրացու ճառերը» և 1696թ-ի Ներսես Լամբրոնացու «Ատենաբանություն» ձեռագրերի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 17-րդ դարի Գրիգոր Տաթևացու «Մեկնություն Մաթեոսի» ավետարանի ձեռագրի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1316թ-ի Սաղմոսի և 13-14-րդ դարի Ժողովածու ձեռագրերի կազմի դաջած գործվածքների

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1656թ-ի «Մեկնություն Պասրտուքի» (?) և 15-րդ դարի «Մաշտոց» ձեռագրերի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1621թ-ի Մաթեոսի ավետարանի «Մեկնություն» ձեռագրի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1635թ-ի Մաթեոսի ավետարանի «Մեկնություն» ձեռագրի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1460թ-ի ավետարանի ձեռագրերի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 17-րդ դարի «Մեկնություն» ձեռագրի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 17-րդ դարի «Քարոզ գիրք» և 17-րդ դարի «Մեկնություն Եսայի Մարգարեյի» ձեռագրերի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1655թ-ի «Ճաշոց» և 1478թ-ի «Ճառընտիր» ձեռագրերի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 15-րդ դարի «Մաշտոց» և 16-րդ դարի «Մաշտոց» ձեռագրերի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1198թ-ի Կիլիկիայի «Եկեղեցական ճառեր», 1629թ-ի Եվդոկիայի Գրիգոր Տաթևացու «Քարոզներ» և Նոր-Ջուղայի «Մաշտոց» ձեռագրերի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 17-րդ դարի Գրիգոր Նյուսացու և 1724թ-ի «Ժողովածու» ձեռագրերի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1487թ-ի «Մաշտոց» և 18-րդ դարի «Հայր Մաշտոց» ձեռագրերի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 16-17-րդ դարի Գևորգ Լամբրոնացու և 18-րդ դարի «Մաշտոցի» ձեռագրի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն հին հայկական ձեռագրերի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1616թ-ի Հայսմնավուրք ձեռագրի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն հայկական մանրանկարչության ձեռագրերի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն հայկական մանրանկարչության ձեռագրերի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն հայկական մանրանկարչության ձեռագրերի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն հայկական մանրանկարչության ձեռագրերի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող՝...

Ընդօրինակություն հայկական մանրանկարչության ձեռագրերի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող՝...

Ընդօրինակություն հայկական մանրանկարչության ձեռագրերի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 7-րդ դարի Լմբաթավանքի «Սբ Գևորգ» որմնանկարի

Կորխմազյան Էմմա...

Հին հայկական հուշարձանների զգեստների պատկերների վերաստեղծում` Ղարսի ավետարանից մինչ 1063թ.

Կորխմազյան Էմմա...

Հին հայկական հուշարձանների զգեստների պատկերների վերաստեղծում` Աղթամարի վանքի բարձրաքանդակներից

Կորխմազյան Էմմա...

Հին հայկական հուշարձանների զգեստների պատկերների վերաստեղծում` 1211թ-ի ձեռագիր ավետարանից

Կորխմազյան Էմմա...

Հին հայկական հուշարձանների զգեստների պատկերների վերաստեղծում` 1236թ-ի ձեռագիր ավետարանից և 1666թ-ի աստվածաշնչից

Կորխմազյան Էմմա...

Հին հայկական հուշարձանների զգեստների պատկերների վերաստեղծում` Աղթամարի վանքի բարձրաքանդակներից

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1641թ-ի հայկական ավետարանի ձեռագրի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 12-րդ դարի հին հայկական ավետարանի ձեռագրի կազմի դաջած գործվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1687թ-ի հայկական ձեռագրի կազմի դաջած գործվածքի

Անհայտ ռուս նկարիչ

Մի կնոջ դիմանկար

Բյոմ Ելիզավետա...

Ինքնանկար

Անիսֆելդ Բորիս...

Դեկորացիայի էսքիզ (Շեհերազադա)

Բորիսով–Մուսատով...

Կնոջ դիմանկար

Բրյուլով Կարլ...

Եթովպացու ֆիգուր (սևամորթ)

Բենուա Ալեքսանդր...

Պուշկինի «Կապիտանի աղջիկը» գրվածքի անվանաթերթը