Հավաքածու / Շտեմարան


Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հավաքածուի շտեմարանը գտնվում է անընդհատ համալրման գործընթացում։ Ընթացիկ գիտական աշխատանքների արդյունքում որոշ ստեղծագործությունների ինֆորմացիայի բաղկացուցիչներ կարող են փոխվել։ Շտեմարանում զետեղված տեղեկատվության օգտագործումը հանրության կողմից պետք է իրականացվի ՀԱՊ-ի կանոնադրության համաձայն, հետևաբար խնդրում ենք մանրամասների համար գրել կամ զանգահարել հետադարձ կապ բաժնում տրամադրված տվյալների միջոցով։

Որոնման արդյունքները (27240)

դասավորել ըստ` անվանման | հեղինակների

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 13-րդ դարի «Հովհաննու ավետարանի գլխաթերթի» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 12-րդ դարի ավետարանի Խորանի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 13-րդ դարի ավետարանի խորանների գլխազարդերի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 13-րդ դարի և 1320թ-ի ավետարանի «Սիմոնի զոքանչի բուժումը», «Դիվահարների բուժումը», «Աննա Մարգարե» և 2 զարդանկարի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 13-րդ դարի և 1320թ-ի ավետարանի «Խնջույք Հերովդեսի մոտ», «Սիմոնի զոքանչի բուժումը», «Ձուկ որսալը» և «Հայր Աբրահամը» մանրանկարների

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 13-րդ դարի և 1320թ-ի ավետարանի «Դիվահարների բուժումը», «Զրույց քահանապետերի հետ» և «Զրույց աշակերտի հետ» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 11-րդ դարի «Մուղնու» ավետարանի «Խորանի» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 909թ-ի ավետարանի «Քրմերի երկրպագումը» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 14-րդ դարի ավետարանի «Խորան» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 12-13-րդ դարերի ավետարանի «Խորանի» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 13-րդ դարի ավետարանի «Խորանի» մանրանկար

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 13-րդ դարի և 1320թ-ի ավետարանի «Իշխանի աղջկա` Թաիրի բուժումը» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 10-րդ դարի ավետարանի «Խորանի» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1286թ-ի «Ճաշոց» ձեռագրի երկու գլխազարդերի և չորս լուսանցազարդերի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1232թ-ի «Թարգմանչաց» ավետարանի «Խորանի» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1232թ-ի «Թարգմանչաց» ավետարանի «Իջումն դժոխք» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1286թ-ի Հեթում թագավորի «Ճաշոց» ձեռագրի 9 մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1286թ-ի «Ճաշոցի» և 1287թ-ի ավետարանի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1205թ-ի «Ճառընտիր» ձեռագրի 5 լուսանցազարդերի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1205թ-ի «Ճառընտիր» ձեռագրի 4 լուսանցազարդերի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1205թ-ի «Ճառընտիր» ձեռագրի 7 լուսանցազարդերի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1205թ-ի «Ճառընտիր» ձեռագրի 7 լուսանցազարդերի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1205թ-ի «Ճառընտիր» ձեռագրի 8 լուսանցազարդերի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1205թ-ի «Ճառընտիր» ձեռագրի 7 լուսանցազարդերի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 13-րդ դարի ավետարանի «Խորանի» մանրանկարի

Ընդօրինակություն 986թ-ի ավետարանի «Խորանի» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1320թ-ի ավետարանի «Սիմոնի զոքանչի բուժումը» մանրանկարի

Ընդօրինակող` Շտալ Ե. Գ.

Ընդօրինակություն 1249թ-ի ավետարանի «Մարիոս Ավետարանիչ» և «Մարիոսի ավետարանի գլխաթերթը» բացվածքի մանրանկարի

Ընդօրինակություն 12-րդ դարի ավետարանի «Ավետումն» մանրանկարի

Ընդօրինակող` Շտալ Ե. Գ.

Ընդօրինակություն 12-րդ դարի ավետարանի խորանների բացվածքի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 12-րդ դարի ավետարանի «Ղուկաս ավետարանիչը» և «Ղուկասի ավետարանի գլխաթերթը» բացվածքի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 10-րդ դարի Հունական ավետարանի «Ոտնլվա» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 14-15-րդ դարերի ձեռագիր-Սաղմոսագրքի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 968թ-ի «Հովհաննես Ոսկեբերանի կյանքը» ձեռագրի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 13-րդ դարի ձեռագիր-ավետարանի «Մարկոսի ավետարանի գլխաթերթը» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 12-րդ դարի ձեռագիր-ավետարանի բացվածքի «Հովհաննես Ավետարանիչ և Պրոխորոս» և «Հովհաննու ավետարանի գլխաթերթը» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 986թ-ի ձեռագիր-ավետարանի Խորանի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1297թ-ի ձեռագիր-ավետարանի 14 լուսանցազարդերի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1066թ-ի ձեռագիր-ավետարանի բացվածքի «Մարկոս Ավետարանիչ» և «Մարկոսի ավետարանի գլխաթերթը» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1066թ-ի ավետարանի «Մաթեոսի ավետարանիչի գլխաթերթը» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1066թ-ի ավետարանի 29 լուսանցազարդերի և տառերի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն ձեռագիր-ավետարանի 11 լուսանցազարդերի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 11-րդ դարի «Մուղնու» ավետարանի «Խորանի» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 986թ-ի ձեռագիր-ավետարանի «Խորանի» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 11-րդ դարի ավետարանի «Չորս ավետարանիչներ» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն ավետարանի 12 լուսանցազարդերի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 12-րդ դարի վերջի ձեռագիր-ավետարանի 23 գլխատառերի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 11-րդ դարի «Դագաղ իջեցումը և հարությունը» մանրանկարի

Անհայտ հայ նկարիչ

Գևորգ Արծրունու դիմանկարը (ընդօրինակություն)

Անհայտ հայ նկարիչ

Կնոջ դիմանկար (Բայանդուրյան?)

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 12-րդ դարի վերջի ձեռագիր-ավետարանի 23 լուսանցազարդերի մանրանկարի

Անհայտ հայ նկարիչ

Լազարյանի դիմանկարը

Անհայտ հայ նկարիչ

Գեներալ Պասկևիչի դիմանկարը

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 11-րդ դարի ձեռագիր-ավետարանի «Խաչելություն» մանրանկարի

Անհայտ հայ նկարիչ

Դերասան Պ. Ադամյանը(?) Համլետի դերում

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 12-րդ դարի վերջի ձեռագիր-ավետարանի 50 լուսանցազարդերի մանրանկարի

Անհայտ հայ նկարիչ

Տղամարդու դիմանկար

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 11-րդ դարի «Քրիստոսի ձեռբակալումը» և «Մալքի ականջի հատումը» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 13-րդ դարի Սմբատ Գունդնստաբլի «Ղուկասի ավետարանի անվանաթերթ» մանրանկարի

Անհայտ հայ նկարիչ

Սասունցի տղամարդու դիմանկար