Հավաքածու / Շտեմարան


Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հավաքածուի շտեմարանը գտնվում է անընդհատ համալրման գործընթացում։ Ընթացիկ գիտական աշխատանքների արդյունքում որոշ ստեղծագործությունների ինֆորմացիայի բաղկացուցիչներ կարող են փոխվել։ Շտեմարանում զետեղված տեղեկատվության օգտագործումը հանրության կողմից պետք է իրականացվի ՀԱՊ-ի կանոնադրության համաձայն, հետևաբար խնդրում ենք մանրամասների համար գրել կամ զանգահարել հետադարձ կապ բաժնում տրամադրված տվյալների միջոցով։

Որոնման արդյունքները (27237)

դասավորել ըստ` անվանման | հեղինակների

Ընդօրինակող` Բերնշտամ

Ընդօրինակություն ավետարանի շապիկի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն Կիլիկիայի Սկևռա վանքի ավետարանից

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն Կիլիկիայի Սկևռա վանքի ավետարանից

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն ավետարանի տառերի և զարդանկարների

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն ձեռագրերի զարդանկարների

Ընդօրինակող` Մայեր Լ.

Ընդօրինակություն 1286 թ. «Ճաշոց Հեթում թագավորի» ձեռագրի «Քրիստոսի զրույցը աշակերտների հետ» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1286 թ. «Ճաշոցի»-ի «Յուղաբեր կանայք և հրեշտակը» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 13-րդ դ. Սմբատ Գունդնստաբլի «Հովհաննես Ավետարանիչ» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1582 թ. ավետարանի «Ավետումն» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1582 թ. ավետարանի «Տեառնընդառաջ» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 13-րդ դ. ավետարանի Սմբատ Գունդնստաբլի «Ղազարոսի Հարությունը» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1395 թ. ավետարանի «Քրիստոսի ձերբակալումը», «Պիղատոսը» մանրանկարների

Շարամբեյան...

Նվիրված խաչքարին

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1695 թ. Ալեքսանդր Մակեդոնացու պատմությունը գրքի «Գազաններ» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1582 թ. ավետարանի «Քրիստոսի հարությունը» (Յուղաբեր կանայք) մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1411 թ. ավետարանի «Համբարձում» մանրանկարի

Ընդօրինակող՝...

Ընդօրինակություն 1610 թ. ավետարանի «Խորան» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1320 թ. անհայտ նկարիչների և Սարգիս Պիծակի նկարազարդված ավետարանի «Քրիստոսի փորձությունը» մանրանկարի

Ընդօրինակող՝...

Ընդօրինակություն 1610 թ. ավետարանի «Քրիստոսի հարությունը» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1293 թ. ավետարանի «Ավետումն» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1293 թ. ավետարանի «Մարկոս Ավետարանիչ» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1411 թ. ավետարանի «Խորան»-ի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1411 թ. ավետարանի «Խորան»-ի

Ընդօրինակող՝...

Ընդօրինակություն 1610 թ. ավետարանի «Սգող կանայք» մանրանկարի

Ընդօրինակող՝...

Ընդօրինակություն 1610 թ. ավետարանի «Ձկան որսը» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1287 թ. ավետարանի «Օծումն» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1643 թ. Աստվածաշնչի 9 մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1411 թ. ավետարանի «Խորան»-ի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 17-րդ դ. Ալեքսանդր Մակեդոնացու պատմությունը գրքի «Բռնամարտություն» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 17-րդ դ. «Ալեքսանդր Մակեդոնացու պատմությունը» գրքի «Աղեքսանդրը հետապնդում է Դարեհին» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1601 թ. ավետարանի «Սբ. զինվոր սբ. Սարգիս» մանրանկարի

Ընդօրինակող՝...

Ընդօրինակություն 1610 թ. ավետարանի «Հարսանիքը Կանա Գալիլեացոց» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 13-րդ դ. ավետարանի «Հովհաննես ավետարանի գլխաթերթը» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1211 թ. Հաղպատի Ավետարանի «Հովհաննես Ավետարանիչ» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 11-րդ դ. «Մուղնու Ավետարան»-ի «Տեառնընդառաջ» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1287 թ. ավետարանի «Էջն ի դժոխք» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1286 թ. «Ճաշոց»-ի «Հրեաների ծովից անցնելը» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1211 թ. Հաղպատի ավետարանի խորանների բացվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն ՌՃ և ԻԹ ձեռագրերի մանրանկարներից

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն ձեռագրերից

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1232 թ. «Թարգմանչաց» ավետարանի «Խորհրդավոր ընթրիք» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 15-րդ դ. ավետարանի Վանի (Էրզրումի) շրջանի նկարիչ Գրիգորի «Ղուկաս Ավետարանիչ և գլխաթերթը» բացվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 11-րդ դ. «Մուղնու Ավետարան»-ի «Համբարձումն» մանրանկարի

Ընդօրինակություն 1224 թ. Դժա-Դժոռ ավետարանի «Հովհաննես Ավետարանիչը» և «Հովհաննու Ավետարանի գլխաթերթը» բացվածքի

Ընդօրինակող` Շտալ Ե. Գ.

Ընդօրինակություն 17-18-րդ դդ. ավետարանի «Ավետումն» մանրանկարի

Անհայտ հայ նկարիչ

Ընդօրինակություն 11-րդ դ. ավետարանի «Մկրտություն» մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 1304 թ. ձեռագիր-ավետարանի «Ղուկաս Ավետարանիչ» և «Ղուկասի ավետարանի գլխաթերթը» բացվածքի մանրանկարի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 13-րդ դ. ձեռագիր-ավետարանի 2 խորանների բացվածքի

Ընդօրինակություն 17-րդ դ. ձեռագիր-ավետարանի «Մաթեոս Ավետարանիչ» և «Մաթեոսի ավետարանի գլխաթերթը» բացվածքի

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 11-րդ դ. Ղարսի ավետարանից, օրնամենտ և 2 զարդանկար

Անհայտ նկարիչ, 19-րդ...

Աղջկա դիմանկար

Գարման Թեոդոր

Նավահանգստի տեսարան

Ընդօրինակություն...

Դանայա

Ընդօրինակող`...

Ընդօրինակություն 11-րդ դ. Ղարսի ավետարանից, թռչուններ և զարդանկարներ

Ընդօրինակող` Մանե...

Նկարիչ Վան Դեյկի` Լորդ Վոլդենի դիմանկարը

Անհայտ նկարիչ 19-րդ...

Բուրխան

Ուպենհաուզեն

Հիսուսը և անառակ կինը

Անհայտ նկարիչ

Սալոմե

Անհայտ նկարիչ

Գետի տեսարան

Անհայտ նկարիչ

Գետի տեսարան առագաստանավերով