Թանգարան / Բաժիններ

Դեկորատիվ-կիրառական արվեստի բաժին

Դեկորատիվ-կիրառական արվեստի բաժինը ստեղծվել է 1968 թվականին: Բաժնի հավաքածուն ընդգրկում է շուրջ 4000 բարձրարժեք ցուցանմուշներ, որոնց մի մասը՝ շուրջ 900 միավոր, դասակարգումից հետո տեղ է գտել մշտական ցուցադրությունում և ներառում է 18-19-րդ դարերի գերմանական, հոլանդական, ֆրանսիական, անգլիական, ռուսական ճենապակու, 19-20-րդ դարերի ֆրանսիական ապակու նմուշներ, 16-17-րդ դարերի կահույքի եզակի նմուշներ, իսկ առանձին սրահներում ներկայացված են Հին Եգիպտոսի, Հին Հունաստանի և Արևելքի երկրների դեկորատիվ-կիրառական արվեստը:ժնում աշխատում է 2 աշխատակից:


Բաժնի վարիչ՝  Սաթենիկ Չուգասզյան

 Էլ.հասցե ` nga.decorative@gmail.com