Թանգարան / Բաժիններ

Ֆոնդերի հաշվառման և պահպանման բաժին

Ստեղծվել է 1921 թ., թանգարանի հիմնադրման պահից:

Ընդգրկում է երկու ենթաբաժին՝ ֆոնդերի հաշվառման և պահպանության:

Հաշվառման ենթաբաժինը իրականացնում է ՀԱՊ-ում պահպանվող թանգարանային բոլոր արժեքների հաշվառումը, հսկում է դրանց շարժը թանգարանի ներսում և նրա սահմաններից դուրս, կազմակերպում է թանկարժեք մետաղներից պատրաստված թանգարանային առարկաների փորձաքննության և հարգադրոշման աշխատանքները: Վերահսկում է թանգարանում պատճենահանման կարգը: Իրականացնում է ֆոնդերի գրանցումը, գույքագրումը:

Ենթաբաժնում աշխատում է չորս աշխատակից:

Ենթաբաժնի վարիչ՝ Նունե Ավետիսյան

Պահպանության ենթաբաժինը իրականացնում է ֆոնդապահոցներում գտնվող թանգարանային առարկաների տեղադրումը, քարտագրումը, խնամքը:

Ենթաբաժնում աշխատում է 16 ֆոնդապահ, որոնք ըստ թանգարանային արժեքների տեսակի՝ գեղանկար, գծանկար, փորագրություն, քանդակ, դեկորատիվ-կիրառական արվեստի տարբեր ճյուղեր (գործվածք, ապակի, խեցեգործություն, թանկարժեք մետաղ և այլն) իրականացնում են դրանց պահպանության հետ կապված բոլոր միջոցառումները:

Ենթաբաժնի վարիչ՝ Գայանե Մարգարյան