Թանգարան / Բաժիններ

Քանդակի բաժին

Քանդակի  բաժինը ստեղծվել է 1968 թվականին: Բաժնում ուսումնասիրվում և մշակվում Է քանդակի հավաքածուում ընդգրկված հայ և արտասահմանյան երկրների քանդակագործությունը ներկայացնող շուրջ 1200 աշխատանքներ, որոնցից մոտ. 900-ը հայ վարպետների ստեղծագործություններ են:
 

Բաժնի վարիչ` Մարիամ Դավթյան