Թանգարան / Բաժիններ

Քանդակի և դեկորատիվ-կիրառական արվեստի բաժին

Քանդակի և դեկորատիվ-կիրառական արվեստի բաժինները ստեղծվել են 1968 թվականին որպես առանձին բաժիններ, որոնք միացել են 2020 թվականին:
Քանդակի բաժնում ուսումնասիրվում և մշակվում են քանդակի հավաքածուում ընդգրկված հայ և արտասահմանյան երկրների քանդակագործությունը ներկայացնող շուրջ 1200 աշխատանքներ, որոնցից մոտ. 900-ը հայ վարպետների ստեղծագործություններ են:
Դեկորատիվ-կիրառական արվեստի բաժնի հավաքածուն ընդգրկում է շուրջ 4000 բարձրարժեք ցուցանմուշներ, որոնց մի մասը՝ շուրջ 900 միավոր, դասակարգումից հետո տեղ է գտել մշտական ցուցադրությունում և ներառում է 18-19-րդ դարերի գերմանական, հոլանդական, ֆրանսիական, անգլիական, ռուսական ճենապակու, 19-20-րդ դարերի ֆրանսիական ապակու նմուշներ, 16-17-րդ դարերի կահույքի եզակի նմուշներ, իսկ առանձին սրահներում ներկայացված են Հին Եգիպտոսի, Հին Հունաստանի և Արևելքի երկրների դեկորատիվ-կիրառական արվեստը:

Բաժնի վարիչ` Մարիամ Դավթյան