Թանգարան / Բաժիններ

Վերականգնման և կոնսերվացման բաժին

Բաժինը ստեղծվել է 1950-ական թվականներից: Այստեղ վերականգնվում կամ կոնսերվացվում են պատկերասրահի հավաքածուի ստեղծագործությունները՝ գեղանկար, գրաֆիկա, քանդակ, խեցեգործություն, գործվածք, կահույք և այլն:
Վերականգնման աշխատանքներին զուգահեռ, մասնագետներն առաջնահերթ տեխնիկական զննման են ենթարկում այն ստեղծագործությունները, որոնք ընդգրկվում են պատկերասրահի կամ արտասահմանյան ժամանակավոր ցուցահանդեսների կազմում:

Բաժնի վարիչ՝ Իգոր Պողոսյան