Թանգարան / Բաժիններ

Արտասահմանյան երկրների գեղանկարչության բաժին

Բաժինը ստեղծվել է 1921 թվականին, նախքան 1960-ականները եղել է պատկերասրահի ռուսական և եվրոպական կերպարվեստի բաժնի կազմում: 2004 թվականից կրում է ներկայիս անունը: Բաժնի հավաքածուն ընդգրկում է եվրոպական երկրների, ԱՄՆ-ի և ռուսական արվեստի շուրջ 1150 ստեղծագործություն:

Բաժնի վարիչ՝ Իրինա Բաղդամյան