Թանգարան / Բաժիններ

Ցուցահանդեսային բաժին

Բաժինը ստեղծվել է 1982 թվականին: Այն իրականացնում է պատկերասրահի գիտական բաժինների նախապատրաստած ցուցահանդեսների կազմակերպումը, ինչպես նաև թեմատիկ, հոբելյանական հուշ-ցերեկույթներ: Պարբերաբար աշխատանք է տարվում մշտական ցուցադրության փոփոխման և համալրման հետ կապված:


Բաժնի վարիչ՝ Հասմիկ Գինոյան

Էլ. փոստ   nga.exhibitiondepartment@gmail.com